Mobil livstil

Publicerad 2014-12-05

I takt med att digitaliseringen sköljer över vårt samhälle blir vi allt mer digitala, i jobbet och privat.

Här samlar vi artiklar om den nya tekniken, heta trender och om vad en mobil livsstil innebär i det nya arbetslandskapet.

Dela med dina vänner!

Mobilt arbete - fler fördelar än du tror

Att mobilitet gör arbetsgivare mer attraktiva är kanske inte så förvånande. Men att det också leder till ökad jämställdhet kan nog överraska somliga. I grund och botten handlar det om att värdesätta produktivitet högre än närvaro.

Allt fler lämnar kontoret

Fasta arbetsplatser är regel snarare än undantag, men hur länge? Åtta av tio svenskar kan utföra sina arbetsuppgifter nästan var som helst, och hälften jobbar hemma varje månad.

Har du koll på de nya supertrenderna?

Nytt år, nya trender. Här är de nya trenderna som förändrar och utvecklar arbetslivet under 2015.

Arbeta mobilt

Den nya tekniken har förändrat arbetslivets strukturer, vilket inneburit att kunskapsarbetarens vardag blivit både mobil och flexibel.