Effektivare på distans

Publicerad 2015-01-07

De som tror att medarbetarna latar sig när de jobbar hemma kan tänka om. Hemarbete kan tvärtom öka produktiviteten och inställningen till jobbet, visar en färsk studie.


En studie från Stanforduniversitetet visar positiva effekter med att låta anställa jobba hemifrån. Vid en undersökning lät professor Nicholas Bloom och studenten James Liang, grundare av resesajten Ctrip, hälften av Ctrips medarbetare arbeta hemifrån under en niomånadersperiod. Den andra hälften fick jobba från kontoret.
    

Ökad effektivitet

Blooms hypotes var att produktivitetsförlusten skulle vägas upp av sänkta kontorskostnader. Resultatet blev ett annat.
    
När studien var färdig visade det sig att de som jobbat hemma slutfört 13,5 procent fler samtal per dag än de som jobbade på kontoret. Dessutom visade studien att de som jobbat hemifrån kände sig mer nöjda med sitt arbete än sina kollegor på kontoret.
    

Flexibiliteten är svaret

Anledningen till den ökade produktiviteten berodde mest troligt på att det var lättare att jobba ostört hemmavid, att de som jobbade hemma börjat tidigare på morgnarna och dessutom att de tog kortare raster. Dessutom minskade antalet sjukdagar.
    

Kontakta Anders Nilsson, redaktör Ledarskap


    

Dela med dina vänner!