Så bygger du förtroende

Publicerad 2015-06-24

Chefer som inger förtroende kan uppnå nästan vad som helst. Här är de viktigaste vanorna för dig som vill bygga förtroende hos dina medarbetare.

Att förtroende är en viktig nyckel för att du som chef ska kunna göra ett bra jobb och leda dina anställda är ingen nyhet. I en tid där många företag vittnar om att medarbetarnas förtroende för sina chefer avtar är det aktuellt att hitta vägar för att vända trenden och bygga upp den förlorade tilliten.
    
För att kunna bygga upp förtroende måste man förstå vad begreppet innefattar. Enkelt uttryckt kan man säga att förtroende är summan av tre komponenter; trovärdighet, pålitlighet och integritet.
    
Trovärdighet är nästan detsamma som kunskap. Om du är trovärdig känner dina medarbetare att de kan lita på dig som chef. Brist på kunskap genomskådas lätt och kan leda till att anställa inte litar på vad du som chef säger.
    
Pålitlighet relaterar till vad du som chef gör. Om du till exempel säger att du har förberett en presentation så litar dina medarbetare på att du har gjort det. En vanlig fallgrop är att du som chef tar på dig för mycket och därför inte hinner eller mäktar med att göra allt som du har föresatt dig. De kan i förlängningen leda till att du inte klarar av att vara pålitlig över tid.
    
Integritet handlar om att du som chef står fast vid dina värderingar och att du vågar lita på dina anställda.
    
För att få förtroendeformeln att bli komplett behöver du addera ytterligare en komponent: självfokusering. Genom att lägga mer tid och fokusera mer på dina medarbetare, och mindre på dig själv, ökar du de anställdas förtroende – samtidigt som du motverkar bilden av att du sätter dig själv främst.
    
I arbetet med att rikta ett större fokus på dina medarbetare ingår också att uppmärksamma och följa upp de anställdas arbete. Med positiv feedback, beröm och små belöningar uppfattas du snabbt som en ledare som verkligen bryr sig.

Fem viktiga vanor som bygger förtroende

För att bygga förtroende och bli en verkligt förtroendefull ledare krävs lite arbete också. Här är fem punkter som hjälper dig att gå från teori till praktik:
    

  • Öva på att vara trovärdig, pålitlig och ha integritet varje dag.
  • Våga säga nej (lova mindre).
  • Våga lita på dina medarbetare.
  • Lyssna och fokusera mer på dina anställda.
  • Uppmärksamma och beröm dina medarbetare.


Kontakta Anders Nilsson, redaktör Ledarskap

Dela med dina vänner!

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.