Ordets Makt del 2 - Motivationsriktning

Publicerad 2015-03-08

Detta är den andra delen i serien Ordets makt. Klicka här för Ordets makt del 1.
    

Ordets makt - en artikelserie av Birgitta Sjöstrand

Har det hänt att du full av energi och entusiasm vill prata med dina medarbetare om att sätta nya mål och visar grafer eller olika typer av resultatbilder? Dit ska vi? Vi kavlar upp ärmarna, tar sikte på målet och kör.

    
Händer det att någon eller några ser ointresserade ut? Axlarna sjunker, de får ofokuserade ögon, ansikten blir stela eller de ger stela leenden. Du märker att deras energi är borta.
    
Kanske drar du ett varv till så att de verkligen ska känna dragningskraften mot målet som ett gummiband som sträcks ut. Inget händer, om något ser de ännu stelare ut. Vad är det som händer?
    

Intressant undersökning

I en stor undersökning med flera hundratusentals människor i Nordamerika och Europa undersöktes motivationsmönster i sin arbetssituation. Vad som startar och vad som upprätthåller motivation. Rodger Bailey med forskare visade på, att det finns sex startande och åtta upprätthållande motivationsmönster.
    
Ett av dessa mönster handlar om målsättning. Det visade det sig att bara 40 % av alla på jobbet blir motiverade av att sätta och ta sig till mål. Den här artikeln handlar om hur du kan nå de andra.
    

Vad är viktigast?

Pieces

Grundläggande för motivation är att ta reda på vad som är viktigast för just den person du vill motivera. Eftersom människor blir motiverade av olika saker i olika sammanhang är det viktigt att hålla sig i samma kontext. Vill du ta reda på vad som motiverar en medarbetare på arbetet, håll dig till kontexten jobbet.
    
Fråga en medarbetare: Vad är viktigast för dig när du är på jobbet? Vad måste vara där? Lyssna noga eller ännu hellre skriv ner svaren. Du kommer förmodligen få åtminstone 4-5 meningar. Det kan vara helt andra saker än du själv tycker är viktigast.
    
Genom att förstå vad medarbetaren tycker är viktigast kan du använda personens egna ord att beskriva det nya uppdraget, projektet eller arbetsuppgiften på ett sätt som triggar igång motivationen hos just den personen. Använder du andra ord kan det tänkas att du istället tar bort motivationen.
    

Riktningen

När du vet vad som är viktigast för din kollega. Kan du ta fråga hur det kommer sig att just det är viktigt? Om du använder vänliga ögon, ett varmt hjärta och en intresserad röst kan du grotta lite och fråga tre gånger, för att verkligen förstå vad som driver personen ifråga.
    

Exempel:

Jag frågar Andreas:
- Vad är viktigast för dig på jobbet, Andreas?
- Jag vill bli utmanad och lära mig nya saker tillsammans med kul människor.
- Varför är det viktigt för dig?
- Jag gillar inte när det blir för mycket rutinarbete och jag blir fast att göra samma sak hela tiden.
- Hur kommer det sig?
- Om jag inte utvecklas känns det som att jag kastar bort min tid?
- Jaha, hur menar du då?
- Om jag känner att jag inte lär mig nya saker tappar jag min energi och det blir inget kul.
    
Om du tittar på Andreas svar så ser du att riktningen på motivationen är ifrån att bli fast och inte lära sig nya saker och utvecklas. Språket har visat sig starkt hänga ihop med motivationen. Förmodligen blir inte Andreas motiverad av att sätta mål utan av att lösa problem och vrida och vända på utmaningarna.
Riktingen kan alltså vara till eller ifrån. Det är en glidande skala och helt beroende på sammanhang.
    
En person som har motivationskraften till, eller i största delen till, blir motiverad av att sätta upp mål och ta sig dit. Den är bra på att prioritera men mindre bra på att se vad som kan gå fel under vägens gång.
    
En person som har motivationskraften ifrån, eller största delen ifrån, blir motiverad av att lösa uppkomna problem. Den har lätt att se vad som kan gå fel och bygger gärna bort problem i projekt innan de uppstår. Den har mindre lätt att hålla ögonen på målet. Enligt den stora studien har 40 % tillmönster, 40 % ifrånmönster och 20 % är i mitten när det gäller kontext arbete.
    

Inte personlighet utan drivkraft

Vi har under de sista 60-70 åren blivit indoktrinerade att det är ”finare” att ha tillkraft. Det ska sättas upp mål redan i lågstadiet för barnen. Mycket av forskningen härleds från idrottens värld. Där behövs mål och resultat.
    
De flesta elitidrottare har ett starkt tillmönster. Kraften som kommer inifrån finns där vare sig det är till eller ifrån. Inget är bättre eller sämre. Om alla bara har ögonen på målen vem ska då se det som går eller kan gå fel?
    
Vi behöver duktiga problemlösare i alla möjliga yrken. Vem vet, kanske hade skolan idag sett annorlunda ut om vi haft mer ifrånmönster när den utformats?
Typiska ifrånyrkeskategorier är läkare och försäkringsbranschen. Ledningsgrupper är ofta mer tillorienterade och om VD: n har mer tillkraft är det bra om vice VD: n har mer ifrånkraft för att kompensera.
    

Motivera grupper

Om du vill motivera alla i en grupp, lär dig använda både till- och ifrånspråk så att du når alla.
    

Ord som triggar igång "tillkraft" är:

uppnå, få, erhålla, vinna, inkludera, förtjäna etc.
    

Ord som triggar igång "ifrånkraft" är:

undvika, slippa, hålla sig borta ifrån, exkludera, ta bort, bygga bort problem, problemlösande etc. Kan det vara så att när du hållit dina motiverande tal till medarbetarna att du glömt ifrånkraften? Den är oerhört stark.
    
Ifrånkraften inom hälsobranschen är känd, TV programmet Biggest loser, en del behöver bara ställa sig på vågen på våren för att få kraft och det är många som har nyårslöften som har att göra med att börja träna för att komma ifrån dåliga livsstilsmönster. Droppen som får bägaren att rinna över är en typisk ifrånkraft.
    

När har du din starkaste ifrånkraft själv?

Det finns de som har så mycket tillkraft att de inte ser några problem alls. De är ofta de som faller på målsnöret. De som inte riktigt når ända fram och undrar vad som hände.
    
Bejaka dina krafter, bli medveten om när du motiveras av att gå till målet och när du motiveras av att lösa problem, så att du kan motivera dig själv i olika sammanhang. Fundera på hur du vill motivera dina medarbetare med både till och ifrån.
    

Birgitta Sjöstrand

Birgitta Sjöstrand
Birgitta@inrestyrka.se
    

Dela med dina vänner!

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.