Lär dig nätverka på bästa sätt

Publicerad 2018-04-02

Att nätverka genom att gå på magkänsla är enkelt. Att nätverka strategiskt kräver lite mer, men ökar chanserna att lyckas. Här är tio tips som gör dig framgångsrik i ditt nätverkande.

1. Tydlig målsättning

Vilket är målet med ditt nätverkande? Vad vill du uppnå? En konkret målsättning gör dig bättre i ditt nätverkande och hjälper dig att knyta de kontakter du vill knyta. Väldigt många går med i ett antal olika nätverk. Satsa på ett eller två nätverk som du verkligen tror på istället, då blir ditt nätverkande mer kvalitativt.

2. Våga välja bort

Var inte rädd för att välja bort nätverkspartners om personkemin känns fel. Det kan kännas svårt att välja bort personer, men tänk på att du kanske ska samarbeta nära personen eller personerna ifråga under lång tid. Samarbeta med personer du gillar, det underlättar på kort och lång sikt.

3. Tro på dem du jobbar med

Lika viktigt som att våga välja bort samarbete med personer du inte klickar med, lika viktigt är det att du tror på personerna och deras tjänster. Hur ska du annars kunna rekommendera dina nya nätverkspartners och deras produkter eller tjänster? Tilltro är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete.

4. Komplettera andra

Att välja strategiska nätverkspartners inom samma eller kompletterande områden och branscher är ofta en vinnande väg. Om du och dina partners arbetar inom samma område, utan att konkurrera med varandra, kan ni komplettera varandra på ett fantastiskt sätt. Om ni istället jobbar inom kompletterande områden kan ni enkelt skapa samarbeten som är till nytta för kunderna, så som till exempel sådana samarbeten som bilhandlare och finansieringsföretag eller cykelåterförsäljare och försäkringsbolag har.

5. Dra åt samma håll

Det är en stor fördel om du och dina nätverkspartners jobbar i samma riktning, alltså mot samma typ av företag. Om ni vänder er till organisationer och företag inom samma bransch eller av samma storlek stärker ni förutsättningarna till ett framgångsrikt samarbete.

6. Träffa kunder tillsammans

När du träffar kunder kan din nätverkspartner med fördel vara med. Då kommer inspel naturligt och med rätt tajming. Det är också när ni träffar kunder tillsammans ni kan visa prov på hur ni kan göra nytta för kunden var för sig och tillsammans med era produkter eller tjänster som kompletterar varandra.

7. Värdesätt utbyten

Grunden till ett fungerande nätverkssamarbete är att både du och din eller dina nätverkspartners får utbyte av samarbetet. Var noga med att prata med varandra om den utväxling som ni känner att ni får och om vad ni kan göra för att alla ska uppleva att de tjänar på samarbetet.

8. Följ upp och återkoppla

Se till att vara duktig på att följa upp dina rekommendationer. Hur har dina kunder upplevt nätverkskollegan? Har kunderna fått det de önskade? Genom att vara noggrann med återkoppling visar du att du bryr dig om dina kunder och att du vill möta deras behov på bästa sätt, dessutom får du ett kvitto på om dina nätverkspartners levererar.

9. Satsa på struktur

Om du vill att dina nätverkssamarbeten ska bli effektiva behöver behöver du struktur. Ett enkelt sätt att skapa struktur är att komma överens om några punkter som anger vad ni ska lägga era resurser på, hur ni ska göra det, vad ni ska göra den närmaste tiden och hur er gemensamma agenda ser ut.

10. Ge först - få sedan

Att tänka på vad du vill få ut av ett nätverkssamarbete är sällan rätt väg att gå. Fundera istället på vad du kan och hoppas kunna bidra med, då kommer det andra i de flesta fall av sig själv. Tänk också på att ha dina nätverkspartners i åtanke när du träffar kunder. Kanske dina partners kan tillföra något som ökar värdet för kunden? I så fall ökar det också ditt värde för kunden.
    
Källa: Företagande.se
    
    

Dela med dina vänner!

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.