5 trender kring pågående diskursbrott och paradigmskiften

Publicerad 2016-09-28

Gamla sanningar gäller inte längre. Enklast är att du väljer din egen sanning bland humanoider, förarlösa bilar, inplanterade chips och paketlevererande drönare.


    

Att äga en bil – sååå 1900-tal

Bilens roll i transportarbetet håller på att omdefinieras, och det går snabbt. Från att ha varit symbolen för det framgångsrika livet och högst i stadsmiljöns hierarki, är bilen numera på väg att bli en del av problemet och något nödvändigt ont. När nya bostäder och stadsdelar planeras är det gångtrafikanter, cyklar och kollektivtrafik som står i centrum. The Walkable city har blivit stadsplanerarnas nya våta dröm, från Stockholms Promenadstad till Älvstaden i Göteborg.
    
För den som fortfarande tycker sig behöva tillgång till en bil, så håller det traditionella ägandet på att få allt större (men fortfarande rätt liten) konkurrens av olika typer av bilddelningskoncept från de bilmärkesägda Volvos Sunfleet och Daimlers Car2go till hyrbilsägda Zipcar, för att bara nämna några.
    

Curling och frizoner eller kamp och umbäranden?

Å ena sidan den alltmer dramatiska omvärldsutvecklingen, med över 60 miljoner människor på flykt runtom i världen, försämrat världspolitiskt läge, haltande världsekonomi (åtminstone som helhet, även om det finns undantag som Sverige) och en ökad populism och främlingsfientlighet. Å andra sidan ständigt curlande föräldrar och studenter som kräver frizoner på universiteten för att slippa riskera att utsättas för obehaglig information. Dessa två trender har uppenbara svårigheter att samsas och frågan är vilken som kommer att vinna i vår del av världen. Kommer curlandet och motviljan mot allt som eventuellt kan uppfattas som störande att minska, när vardagen blir allt mer krävande? Eller blir det ännu mer isolationistiskt i Brexit och Trumps anda, med allt från demonisering av ”den andre” till ett uppsving för ”gated cummunities”?
    

Bygga murar eller öppna upp?

Håller den klassiska höger-vänster skalan på att förlora sin betydelse? Många opinionsanalytiker verkar tro det och pratar i stället om ett diskursbrott när GAL-TAN tar över. Gröna, alternativa liberala globalister ställs mot traditionella, auktoritära nationalister. Skiljelinjen handlar inte längre om fördelningspolitik och synen på arbete, kapital och marknadsekonomi, utan om sociala och kulturella värden. Medan vissa ser den ökade globaliseringen och mångkultur som något positivt, betraktar andra den samhällsutvecklingen med oro och som ett stort hot.
    
Alla är dock inte lika övertygande om GAL-TANs förträfflighet, utan menar att sådana begrepp som frihandel, äganderätt, beskattning och även frihet är svåra att entydigt placera in på skalan.
Samma diskussion förs för övrigt även internationellt, vilket bland annat The Economist uppmärksammat och lyfter fram utvecklingen i såväl Trumps USA som i Polen och Ungern som exempel.
    

Hotet från overkligheten

Sanningen är inte längre vad den varit – något som alla kan acceptera. Postmodernismens sanningsrelativisering har spritt sig från akademin till övriga världen och övergått i ett postsanningsparadigm. Resultatet förskräcker.
    
Herrar som Putin, Trump, Johnson och Erdogan kan numera häva ur sig i stort sett vad som helst och hävda att det sant, även om fakta pekar i en helt annan riktning. För ”fakta är negativt, fakta är pessimistiskt, fakta är opatriotiskt”, för att citera Michael Deacon i Daily Telegraph.
    
Orsakerna till att sanningen hamnat i skamvrån är flera, varav de flesta har med media att göra, som dygnetruntrapporteringen som ständigt kräver spektakulära rubriker, obalanserad eller okunnig nyhetsrapportering och inte minst sociala media som skapat en parallellvärld där man bara behöver ta del av bekräftande information om man vill. Men främsta orsaken är förmodligen dagens politikers oförmåga att hantera såväl nationella som globala kriser och den frustration det skapar hos stora grupper. Om inte dagens politiska ledare mycket snart förmår höja sig över internt partikäbbel och kortsiktiga opinionsvinster, är risken uppenbar att en majoritet av väljare kommer att vända dem ryggen och satsa på en och annan stark personlighet i stället.
    

Säg hej till roboten Sophia

Digitaliseringen accelererar. Sakernas internet, 3D-skrivare, VR, drönare, AI, appar, robotar finns sakta men säkert med i alltfler vardagssituationer, alltmedan vi diskuterar skärmtid för våra barn. Inget ont i det men det blir en pseudodiskussion, när frågeställningarna rätt snart handlar om för- och nackdelar med inplanterade chips, se till att de små liven inte skriver ut en fungerande revolver på pappas 3D-skrivare, var någonstans Amazon drönare bäst kan landa med paketet du beställt till ungarna eller när den förarlösa bilen ska hämta upp dem vid skolan.
    

Källa: Nyheter, tankar och idéer från Företag & Framtid AB

Dela med dina vänner!

Nätverkande

Är du aktiv i något affärsnätverk?

Mest lästa

Allt du behöver veta om GDPR. 
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Vi hjälper dig att leva upp till de nya EU-reglerna..

Allt du behöver veta om GDPR

Så följer du GDPR. 
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Här är tre bra tips för att klara av de nya reglerna..

Så följer du GDPR

GÄSTKRÖNIKA
Så optimerar du hjärnan på jobbet. 
De flesta av oss kan frigöra mycket hjärnkapacitet genom att anpassa arbetet lite mer efter hjärnan. Här är tre tips som ger mer energi, ökar prestationsförmågan och minskar stressen. .

Så optimerar du hjärnan

SPONSRAD ARTIKEL
Stjärncoachen vägleder oss i en digital tid. 
I slutet av 90-talet gjorde Kjell Enhager stor succé med föreläsningsturnén Jag AB. Vi har träffat honom 2017 - för att höra om den uppdaterade versionen av föreläsningen, som har premiär i februari..

Stjärncoachen vägleder oss i en digital tid

SPONSRAD ARTIKEL
Rekrytera inte fikaproffs. 
Den man vill ha som fikasällskap är inte nödvändigtvis rätt person för ett jobb. Så hur undviker man att gå i fällan - att förföras av den trevlige?.

Rekrytera inte fikaproffs

SPONSRAD ARTIKEL
Fast eller rörligt elpris? Kanske ingetdera!. 
Vi har lärt oss att rörligt elpris historiskt sett brukar bli billigast. Samtidigt kan det fasta kännas tryggt, speciellt under vintermånaderna. Men det finns ett tredje alternativ - förvaltad el..

Fast eller rörligt elpris?

SPONSRAD ARTIKEL
Hopp om att solens strålar ska strömma. 
Nyligen kom den stora energiuppgörelsen, där det sägs att all svensk elproduktion år 2040 ska vara förnyelsebar. Frågan är framförallt vad som ska ersätta den för Sverige så viktiga kärnkraften?.

Hopp om att solens strålar ska strömma

SPONSRAD ARTIKEL
Det ”analoga” mötet är fortfarande värdefullt. 
Många har trott och hoppats att fysiska möten skulle bli överflödiga. Och visst finns det poänger - man kan spara både tid, pengar och miljö genom modern teknik. Men undersökningar visar att människor föredrar att ses på riktigt..

Det ”analoga” mötet är värdefullt

SPONSRAD ARTIKEL
Här gör man den stora elbesparingen. 
Om man känner att det är dags att se över företagets elkostnader är det lätt att tänka ”nytt avtal”. Men det är inte där de stora pengarna finns att spara - snarare ska man ta ett helhetsgrepp..

Här gör man den stora elbesparingen

SPONSRAD ARTIKEL
Unga stärker lagandan med försäljning. 
När ungdomar arbetar mot ett gemensamt mål blir det ett lagarbete även utanför idrotten. Det stärker såväl individen som gruppen. Handlar det om försäljning finns det dessutom en tydlig belöning..

Unga stärker lagandan med försäljning

SPONSRAD ARTIKEL
Så kan alla få samma elpris som storföretagen. 
Fast eller rörligt elavtal? Det finns faktiskt ett tredje alternativ - som länge var förbehållet storföretagen. Det handlar om förvaltad el, där elbolagen aktivt följer marknaden för att minimera kundens risk. Numera finns produkten tillgänglig för alla..

Så kan alla få samma elpris som storföretagen

GÄSTKRÖNIKA
Ta tillvara idéer från medarbetare och kunder. 
Kreativitet är en stark drivkraft hos människan. Vi mår bra när vi får vara delaktiga i idéprocesser, utveckling och förbättringar. Nytänkande och kreativitet är också en förutsättning för att utvecklas som organisation och arbetsplats..

Ta tillvara idéer från medarbetare och kunder

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.