Välkommen till Sälj & Ledarskap

Publicerad 2014-11-17

Sälj & Ledarskap är i dag Sveriges enda tidning som belyser utmaningarna i att ur ett managementperspektiv leda och utveckla säljkanaler och säljresurser i en allt mer komplicerad och globaliserad nätverksmiljö.


    
Försäljningsrollen är ett yrkesområde som genomgått extremt stora förändringar de senaste 10-15 åren. Det ställer nya krav på den som arbetar med ledarskap och utveckling av sina säljresurser. Sälj & Ledarskap är redskapet för alla som arbetar med ett säljansvar.

Dela med dina vänner!

Så här behandlar vi cookies

Sälj & Ledarskap använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.