Så här behandlar vi cookies

Publicerad 2014-12-01

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara.

Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Sälj & Ledarskap använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte.

Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de webbplatser som Sälj & Ledarskap samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil. Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Dela med dina vänner!