Valda sanningar som hindrar förändring

Publicerad 2015-03-16

Kjell Enhager är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom motivation och coachande ledarskap. I en tid då många företag och organisationer vill uppmuntra till ett aktivt medarbetaransvar som kännetecknas av en lust att lära och utvecklas har coachande ledarskap blivit ett expanderande fält. Men hur gör man om en anställd inte vill utvecklas?

    

Valda sanning, Kjell Enhager

Vald sanning inom tre områden

Ett återkommande begrepp när vi pratar med Kjell Enhager är begreppet vald sanning. En vald sanning är grunden för de beslut vi fattar och det är i många fall ett stort hinder för förändring. Motstånd till förändring hittar härstammar vanligtvis från ett av tre områden.
    
Det första området är identitet. En vanlig förklaringsform till varför man motsätter sig förändring är i detta fall ofta "jag är inte en sån som...". Tron på den egna identiteten är i detta fall så stark att behovet av förändring underordnas den valda sanningen om identitet.
    
Det andra området är värdering. När man motsätter sig förändring med avstamp i sina värderingar signaleras detta ofta med ordvalet "Det är viktigt för mig att..."
    
Det tredje området är möjligt. Personen i fråga har redan en mycket tydlig bild av vad som är möjligt och inte möjligt för hen i livet. För att slippa förändra en befintlig situation har personen ofta skapat ett negativt mantra som lyder "Det är inte möjligt för mig att..."
    

Att nå bortom den valda sanningen

Utifrån vald sanning och identitet frågade vi Kjell hur man går vidare i en coachning där en medlem ur din säljkår inte är öppen för förändring samtidigt som personen är missnöjd med sin befintliga situation.
    
Argument som personen använder för att slippa förändra sig är till exempel:

  • jag är inte en sån som jobbar med önskat läge
  • jag är inte en sån som gör listor över vilka resurser jag behöver
  • osv

Hur når man fram till en person som uppenbart inte är på en bra plats i sin yrkesroll/livet men inte vill förändra sin situation? Vi hörde av oss till Kjell Enhager för att få hans rekommendation på hur man går vidare i en situation som denna.
    

Kjell ger oss svaren:

Angående valda sanningar och någon som inte vill ändra sig:
    
1. Tydliggör för personen i fråga hur hen återkommande använder sig av samma valda sanning för att undvika förändring.
    
2. Ställ öppna frågor om vilka konsekvenser, positiva och negativa som den valda sanningen har lett till fram dags dato, och HUR det kommer att påverka framtiden?
Ju starkare känsla du kan koppla till svaren ju större är möjligheten till förändring.
    
3. Om personen KAN ändra, VILL ändra och har en CHANS att ändra?
- Om JA, vad behövs för att genomföra?
    
Om svaret är NEJ, så är personen säkert kanon, men kanske inte just i denna organisation. Påbörja en uppsägningsprocess.
    

Avslutningsvis

Genom att identifiera de egna och omvärldens valda sanningar ökar möjligheten att kommunicera på ett sådant sätt att förändring blir möjlig. Detta kräver ett stort mått av lyhördhet och är något som bör övas dagligen.
    
    

Rut Andersson

Dela med dina vänner!

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.