Stresskola för chefer

Publicerad 2015-04-13

Stress har blivit det största hälsoproblemet inom EU, vilket kan leda till allvarliga och kostsamma konsekvenser för företagen, säger stresshanteringscoachen Mats Venndahl.

EU har slagit fast att stress är unionens största hälsoproblem i dag. Vanliga följdeffekter av långvarig exponering för stress som oro, depressioner och utbrändhet kan leda till allvarliga konsekvenser för företagen.
    
– Dagligen kommer det rapporter om den ökade stressen i samhället. En stress som kryper lägre ner i åldrarna. Studier från Finland visar att yngre personer mellan 18-29 år är mer stressade än äldre, säger Mats Venndahl.
    
Högre kostnader och större personalomsättning är två direkta följder av den allt större stressproblematiken.

Återhämtning är a och o

För väldigt många har gränsen mellan arbetsliv och ledighet suddats ut, vilket resulterat i mindre återhämtning och sömnproblem.
    

Mats Venndahl.
Mats Venndahl.

– Tittar vi på sömnen som är det mest väsentliga för återhämtning så ser vi att sömnproblemen nästan har fördubblats sedan mitten av 1980-talet, både för kvinnor och män. En starkt bidragande orsak är att gränsen mellan jobb och privatliv suddats ut, säger Mats Venndahl.
    
Mer än hälften (50-60 procent) av stressproblematiken i samhället i dag är arbetsrelaterad. Studier gjorda av EU visar att omorganisation, högre krav och större osäkerhet kring jobben är det starkast bidragande orsakerna till stress.
    
– Många verksamheter saknar dessutom strategier för att hantera stress på arbetsplatsen och anser att det är svårare att hantera psykosociala risker jämfört med andra verksamhetsspecifika problem.

Vad kan arbetsgivare och chefer göra?

– En av de viktigaste rollerna som chefer har är att se till att de anställda känner trygghet, tillit och stöd. Särskilt i tider där kraven är höga både på jobbet och privat, och där vi hela tiden utsätts för förändringar.

Hur går man tillväga?

– Först handlar det om att få bra kunskap och ökat medvetande om stress, stressreaktioner och känna igen signalerna och dess konsekvenser. Då pratar vi om psykosocial ohälsa, arbetsrelaterad stress och negativa utfall. Detta gäller från ledning ner till individnivå. Och att sedan uppmuntra och använda de verktyg som finns.
    
Mats Venndahl menar att en trygg arbetsmiljö är nödvändig för att företag ska kunna hjälpa sina anställda på bästa möjliga sätt.
    
– För att kunna skapa en trygg arbetsmiljö är det nödvändigt att företagen kartlägger arbetsmiljön för att kunna utveckla åtgärdsprogram, strategier och handlingsplaner, säger han.
    
Med en bra miljö på plats blir det lättare att hjälpa anställda som har stressrelaterade problem, men också att motverka att problemen uppstår.
    
– Målet är naturligtvis är friskare medarbetare, bättre produktivitet, lägre kostnader, mindre sjukfrånvaro och bättre resultat. Så hur kan du som ledare anta utmaningen på ditt företag och vad skulle hända hos er om ni gjorde ovanstående övningar?

Kontakta Anders Nilsson, redaktör Ledarskap

Dela med dina vänner!

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.