Stresskola för chefer

Publicerad 2015-04-13

Stress har blivit det största hälsoproblemet inom EU, vilket kan leda till allvarliga och kostsamma konsekvenser för företagen, säger stresshanteringscoachen Mats Venndahl.

EU har slagit fast att stress är unionens största hälsoproblem i dag. Vanliga följdeffekter av långvarig exponering för stress som oro, depressioner och utbrändhet kan leda till allvarliga konsekvenser för företagen.
    
– Dagligen kommer det rapporter om den ökade stressen i samhället. En stress som kryper lägre ner i åldrarna. Studier från Finland visar att yngre personer mellan 18-29 år är mer stressade än äldre, säger Mats Venndahl.
    
Högre kostnader och större personalomsättning är två direkta följder av den allt större stressproblematiken.

Återhämtning är a och o

För väldigt många har gränsen mellan arbetsliv och ledighet suddats ut, vilket resulterat i mindre återhämtning och sömnproblem.
    

Mats Venndahl.
Mats Venndahl.

– Tittar vi på sömnen som är det mest väsentliga för återhämtning så ser vi att sömnproblemen nästan har fördubblats sedan mitten av 1980-talet, både för kvinnor och män. En starkt bidragande orsak är att gränsen mellan jobb och privatliv suddats ut, säger Mats Venndahl.
    
Mer än hälften (50-60 procent) av stressproblematiken i samhället i dag är arbetsrelaterad. Studier gjorda av EU visar att omorganisation, högre krav och större osäkerhet kring jobben är det starkast bidragande orsakerna till stress.
    
– Många verksamheter saknar dessutom strategier för att hantera stress på arbetsplatsen och anser att det är svårare att hantera psykosociala risker jämfört med andra verksamhetsspecifika problem.

Vad kan arbetsgivare och chefer göra?

– En av de viktigaste rollerna som chefer har är att se till att de anställda känner trygghet, tillit och stöd. Särskilt i tider där kraven är höga både på jobbet och privat, och där vi hela tiden utsätts för förändringar.

Hur går man tillväga?

– Först handlar det om att få bra kunskap och ökat medvetande om stress, stressreaktioner och känna igen signalerna och dess konsekvenser. Då pratar vi om psykosocial ohälsa, arbetsrelaterad stress och negativa utfall. Detta gäller från ledning ner till individnivå. Och att sedan uppmuntra och använda de verktyg som finns.
    
Mats Venndahl menar att en trygg arbetsmiljö är nödvändig för att företag ska kunna hjälpa sina anställda på bästa möjliga sätt.
    
– För att kunna skapa en trygg arbetsmiljö är det nödvändigt att företagen kartlägger arbetsmiljön för att kunna utveckla åtgärdsprogram, strategier och handlingsplaner, säger han.
    
Med en bra miljö på plats blir det lättare att hjälpa anställda som har stressrelaterade problem, men också att motverka att problemen uppstår.
    
– Målet är naturligtvis är friskare medarbetare, bättre produktivitet, lägre kostnader, mindre sjukfrånvaro och bättre resultat. Så hur kan du som ledare anta utmaningen på ditt företag och vad skulle hända hos er om ni gjorde ovanstående övningar?

Kontakta Anders Nilsson, redaktör Ledarskap

Dela med dina vänner!

Nätverkande

Är du aktiv i något affärsnätverk?

Mest lästa

Allt du behöver veta om GDPR. 
Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Här är delarna du måste känna till om de nya EU-reglerna..

Allt du behöver veta om GDPR

Varannat företag är inte redo för GDPR. 
Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsregler i kraft. Trots det saknar häften av landets småföretag förberedelser för GDPR. .

Varannat företag inte redo för GDPR

GÄSTKRÖNIKA
Så optimerar du hjärnan på jobbet. 
De flesta av oss kan frigöra mycket hjärnkapacitet genom att anpassa arbetet lite mer efter hjärnan. Här är tre tips som ger mer energi, ökar prestationsförmågan och minskar stressen. .

Så optimerar du hjärnan

SPONSRAD ARTIKEL
Stjärncoachen vägleder oss i en digital tid. 
I slutet av 90-talet gjorde Kjell Enhager stor succé med föreläsningsturnén Jag AB. Vi har träffat honom 2017 - för att höra om den uppdaterade versionen av föreläsningen, som har premiär i februari..

Stjärncoachen vägleder oss i en digital tid

SPONSRAD ARTIKEL
Rekrytera inte fikaproffs. 
Den man vill ha som fikasällskap är inte nödvändigtvis rätt person för ett jobb. Så hur undviker man att gå i fällan - att förföras av den trevlige?.

Rekrytera inte fikaproffs

Så bygger du förtroende. 
Chefer som inger förtroende kan uppnå nästan vad som helst. Med fem enkla vanor kan du öka medarbetarnas tilltro till dig som ledare..

Så bygger du förtroende

SPONSRAD ARTIKEL
Hopp om att solens strålar ska strömma. 
Nyligen kom den stora energiuppgörelsen, där det sägs att all svensk elproduktion år 2040 ska vara förnyelsebar. Frågan är framförallt vad som ska ersätta den för Sverige så viktiga kärnkraften?.

Hopp om att solens strålar ska strömma

GÄSTKRÖNIKA
Ta tillvara idéer från medarbetare och kunder. 
Kreativitet är en stark drivkraft hos människan. Vi mår bra när vi får vara delaktiga i idéprocesser, utveckling och förbättringar. Nytänkande och kreativitet är också en förutsättning för att utvecklas som organisation och arbetsplats..

Ta tillvara idéer från medarbetare och kunder

SPONSRAD ARTIKEL
Fast eller rörligt elpris? Kanske ingetdera!. 
Vi har lärt oss att rörligt elpris historiskt sett brukar bli billigast. Samtidigt kan det fasta kännas tryggt, speciellt under vintermånaderna. Men det finns ett tredje alternativ - förvaltad el..

Fast eller rörligt elpris?

SPONSRAD ARTIKEL
Dolda avgifter vid el till inköpspris. 
Nyligen gjorde Elpriskollen en granskning av det som kallas »el till inköpspris«. Det visade sig genomgående vara en dålig affär. Så vad ska man välja?.

Dolda avgifter vid el till inköpspris

SPONSRAD ARTIKEL
Unga stärker lagandan med försäljning. 
När ungdomar arbetar mot ett gemensamt mål blir det ett lagarbete även utanför idrotten. Det stärker såväl individen som gruppen. Handlar det om försäljning finns det dessutom en tydlig belöning..

Unga stärker lagandan med försäljning

SPONSRAD ARTIKEL
Här gör man den stora elbesparingen. 
Om man känner att det är dags att se över företagets elkostnader är det lätt att tänka ”nytt avtal”. Men det är inte där de stora pengarna finns att spara - snarare ska man ta ett helhetsgrepp..

Här gör man den stora elbesparingen

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.